Sportsskader

En hurtig indsats og behandling efter en sportsskade fremmer heling og dermed din mulighed for at vende tilbage til din sport så hurtigt som muligt.

I den akutte fase er kompression det vigtigste, således at en evt. blødning i vævet begrænses mest muligt – derved vil hævelsen blive mindre. Tidligere var det almindelige praksis at nedkøle med is – dette viser sig ved nyere forskning at være en fejlagtig betragtning – som nævnt er det først og fremmest kompression i området og dernæst behandling ved relevant læge/behandler.

Herefter er behandling via mobilisering indenfor smertegrænsen vigtigt for at sikre et optimalt flow i det skadede område.